Overijsselsestraatweg 18
9008 TS Reduzum
T. 0566 - 602 340
F. 0566 - 602 630
M. 06 - 53 433 933
E.
info@deruitertransport.nl


wie zijn wij:

Het bedrijf bestaat vanaf 1928 en kent haar oorsprong in Wytgaard, waar Albert de Ruiter is gestart. In 1961 nam zoon Jan A. de Ruiter het bedrijf over, die op zijn beurt het stokje overdroeg in 1983 aan zoon Albert Jan de Ruiter, de huidige eigenaar.
De Ruiter Erfverharding & Transport is een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en aanleg van erfverhardingen, leverantie van vele soorten (sier)grind, zand, etc. aan zowel bedrijven als particulieren. Het aanleggen van manege-buitenbakken behoort eveneens tot de werkzaamheden. Hiernaast vormt het transport voor derden een zeer belangrijke factor in het geheel van activiteiten. En dan voornamelijk het verzorgen van (grond)transporten in de drie noordelijke provincies voor vaste opdrachtgevers. In de wintermaanden zet het bedrijf zich in voor de gladheidsbestrijding in opdracht van Rijkswaterstaat.